název práce vedoucí práce konzultant
Využití distančních dat pro klasifikaci a modelování zeleně ve městě pro státní správu a samosprávu Stanislav Grill
Behaviorální a fyziologické odezvy vodních bezobratlých na kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny David Boukal
Rybníky jako hotspot pro vodní rostliny a živočichy Vojtěch Kolář David Boukal
Využití SWIR snímků pro posouzení zdravotního stavu lesních porostů Stanislav Grill
Kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny na mezidruhové interakce sladkovodních živočichů David Boukal
Vliv managementu na společenstva vodního hmyzu rybníků David Boukal Vojtěch Kolář
Kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny na fungování sladkovodních společenstev David Boukal
Růst sídel ve vztahu k zeleni uvnitř města a v jeho okolí Stanislav Grill
Sportovní rybolov v České republice: chování rybářů a jejich vliv na společenstva ryb David Boukal
Role půdních mikroorganismů v cyklu P v povodích horských jezer Eva Kaštovská Michal Choma, Jiří Bárta
Květnaté trávníky plní mimoprodukční funkce a ekosystémové služby Tomáš Kučera
Krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Historické parky udržují vysokou biodiverzitu v sídlech Tomáš Kučera
Diverzita struktur a forem zeleně v sídlech Tomáš Kučera
Dřevinná skladba sídelní zeleně a její perspektivy v tepelném ostrovu města Tomáš Kučera