název práce vedoucí práce konzultant
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr
Volně žijící hlístice (Nematoda) jeskynních systémů Rumunska. Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc.
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Vliv historického obhospodařování lemů a plášťů na biodiverzitu Tomáš Kučera
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf