název práce vedoucí práce konzultant
Vliv změny redox potenciálu na složení a aktivitu půdního mikrobního společenstva Michal Choma
Vliv hospodaření v lese na půdní mikroorganismy Michal Choma
Vliv mikrobiální komunity na retenci živin v povodích Karolina Tahovská Michal Choma
Tvorba půdní organické hmoty v orných půdách Eva Kaštovská
Procesy v rhizosféře rostlin Eva Kaštovská
Rozložení rostlin a vstupy do půdy podél chronosekvence v obnoveném rašeliništi (Plant allocation patterns and inputs to soil along a chronosequence in a restored peatland) Keith Edwards
Metody monitoringu efektivity revitalizací rašelinišť a návrh designu monitoringu revitalizace konkrétního rašeliniště Zdenka Křenová Martin Hais
The evolution of genome streamlining in freshwater microbes using high-throughput isolation, comparative genomics and experimental approaches Michaela Salcher
Investigation of soil and clinical actinomycetes with antifungal activity towards the development of biocontrol agents Alica Chroňáková
Vliv sedimentů na kyslíkový režim rybníků Jakub Borovec
Vliv sedimentů na fosforový režim rybníků Jakub Borovec
Sedimenty jako odpad nebo surovina Jakub Borovec
Použití environmentální DNA (eDNA) při výzkumu rybích společenstev Petr Blabolil Štěpánka Říčanová
Mikrobiální aktivita a rychlost dekompozice na rašeliništích s probíhající těžbou rašeliny (podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace) Zuzana Urbanová Andrea Kučerová (Botanický ústav AVČR, Třeboň)
Obsahy živin a fyzikální vlastnosti rašeliny na rašeliništích s probíhající těžbou jako podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace Zuzana Urbanová Andrea Kučerová (Botanický ústav AVČR, Třeboň)