název práce vedoucí práce konzultant
Co se skrývá pod hladinou Bagru ve Stromovce Petr Blabolil, RNDr. Petr Blabolil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra biologie ekosystémů, blabop01@prf.jcu.cz
Rybí společenstvo říčky Černé Petr Blabolil, RNDr. Petr Blabolil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra biologie ekosystémů, blabop01@prf.jcu.cz
Je stoka stokou nebo centrem biodiverzity? Petr Blabolil, RNDr. Petr Blabolil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra biologie ekosystémů, blabop01@prf.jcu.cz
Použití environmentální DNA (eDNA) při výzkumu rybích společenstev Petr Blabolil
Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního. Ing. Martin Bláha, Ph. D., Laboratoř sladkovodních ekosystémů, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany; blaha@frov.jcu.cz
Analýza potravy vranky obecné a hlaváče velkoústého v řece Ploučnici Ing. Martin Bláha, Ph. D., Laboratoř sladkovodních ekosystémů, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany; blaha@frov.jcu.cz
Analýza potravy nepůvodních druhů ryb z termálního jezera a jeho odtoku Ing. Martin Bláha, Ph. D., Laboratoř sladkovodních ekosystémů, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany; blaha@frov.jcu.cz
Morfologická a genetická variabilita buchanek rodu Acanthocyclops Ing. Martin Bláha, Ph. D., Laboratoř sladkovodních ekosystémů, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany; blaha@frov.jcu.cz
Lesní požár: Přítel nebo nepřítel půdního uhlíku? Mgr. Veronika Jílková, Ph. D., Laboratoř půdní organické hmoty, Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., veronika.jilkova@upb.cas.cz
Vliv travních společenstev na produkci glomalinu a stabilizaci půdního uhlíku Mgr. Veronika Jílková, Ph. D., Laboratoř půdní organické hmoty, Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., veronika.jilkova@upb.cas.cz
Význam půdních aditiv pro ukládání a stabilizaci uhlíku v půdě Mgr. Veronika Jílková, Ph. D., Laboratoř půdní organické hmoty, Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., veronika.jilkova@upb.cas.cz
Vliv disturbance lesa na mikrobiální aktivitu v půdách malých lesních povodí v ČR Karolina Tahovská
Izolace a genetická analýza bakterií z permafrostu produkující exopolymery Jiří Bárta
Genetická analýza mikrobiálních společenstev z permafrostu Arktidy Jiří Bárta
Izolace a genetická analýza predátorských bakterii z permafrostu Jiří Bárta