název práce vedoucí práce konzultant
Vliv travních společenstev na produkci glomalinu a stabilizaci půdního uhlíku Mgr. Veronika Jílková, Ph. D., Laboratoř půdní organické hmoty, Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., veronika.jilkova@upb.cas.cz
Význam půdních aditiv pro ukládání a stabilizaci uhlíku v půdě Mgr. Veronika Jílková, Ph. D., Laboratoř půdní organické hmoty, Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., veronika.jilkova@upb.cas.cz
Lesní požár: Přítel nebo nepřítel půdního uhlíku? Mgr. Veronika Jílková, Ph. D., Laboratoř půdní organické hmoty, Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., veronika.jilkova@upb.cas.cz
Vliv disturbance lesa na mikrobiální aktivitu v půdách malých lesních povodí v ČR Karolina Tahovská
Izolace a genetická analýza predátorských bakterii z permafrostu Jiří Bárta
Izolace a genetická analýza bakterií z permafrostu produkující exopolymery Jiří Bárta
Genetická analýza mikrobiálních společenstev z permafrostu Arktidy Jiří Bárta
Využití SWIR snímků pro posouzení zdravotního stavu lesních porostů Stanislav Grill
Kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny na mezidruhové interakce sladkovodních živočichů David Boukal
Vliv managementu na společenstva vodního hmyzu rybníků David Boukal Vojtěch Kolář
Kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny na fungování sladkovodních společenstev David Boukal
Růst sídel ve vztahu k zeleni uvnitř města a v jeho okolí Stanislav Grill
Sportovní rybolov v České republice: chování rybářů a jejich vliv na společenstva ryb David Boukal
Využití distančních dat pro klasifikaci a modelování zeleně ve městě pro státní správu a samosprávu Stanislav Grill
Behaviorální a fyziologické odezvy vodních bezobratlých na kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny David Boukal