název práce vedoucí práce konzultant
Vliv disturbance lesa na mikrobiální aktivitu v půdách malých lesních povodí v ČR Karolina Tahovská
Genetická analýza mikrobiálních společenstev z permafrostu Arktidy Jiří Bárta
Izolace a genetická analýza predátorských bakterii z permafrostu Jiří Bárta
Izolace a genetická analýza bakterií z permafrostu produkující exopolymery Jiří Bárta
Rybníky jako hotspot pro vodní rostliny a živočichy Vojtěch Kolář David Boukal
Využití SWIR snímků pro posouzení zdravotního stavu lesních porostů Stanislav Grill
Kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny na mezidruhové interakce sladkovodních živočichů David Boukal
Vliv managementu na společenstva vodního hmyzu rybníků David Boukal Vojtěch Kolář
Kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny na fungování sladkovodních společenstev David Boukal
Růst sídel ve vztahu k zeleni uvnitř města a v jeho okolí Stanislav Grill
Sportovní rybolov v České republice: chování rybářů a jejich vliv na společenstva ryb David Boukal
Využití distančních dat pro klasifikaci a modelování zeleně ve městě pro státní správu a samosprávu Stanislav Grill
Behaviorální a fyziologické odezvy vodních bezobratlých na kombinovaný vliv znečištění a klimatické změny David Boukal
Role půdních mikroorganismů v cyklu P v povodích horských jezer Eva Kaštovská Michal Choma, Jiří Bárta
Krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera