prof.Ing.MiloslavŠimekCSc.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Ústav půdní biologie BC AV ČR
Místnost: 
SÁD-240
Odborné zaměření: půdní mikrobiologie
Email: misim [at] upb.cas.cz
Telefon: 
387775767