RNDr.MichalŠorfPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AV ČR
Místnost: 
BP-260
Odborné zaměření: ekologie zooplanktonu
Email: michal.sorf [at] prf.jcu.cz
Telefon: 
2266