Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Mastný Jiří, Mgr. Ph.D.
půdní biologie
Technický personál BP-347 email
Meador Travis,
Organic Geochemistry, Biogoechemical Cycles, Stable Isotopes, Microbial Food Webs
Přednášející KBE Na Sadkach 206NB +420 387 775 637 email
Mennicken Sophie,
orchid-fungi interactions and ecology
Ph.D. student(ka) Build A - n°128 774073378 email
Mocq Julien, PhDr. Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 email
Mujakić Izabela,
Microbiology, Microbial Ecology
Ph.D. student(ka) email
Mužík Radomír, Mgr. Externí přednášející email
Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc. Externí přednášející
Nweze Justus Amuche, Ph.D. student(ka)
Nweze Julius Eyiuche,
Environmental Microbiology
Ph.D. student(ka) 112 +420777326352 email
Osafo Nana Osei Asibey,
Aquatic Biogeochemistry
Ph.D. student(ka) 125 Old Block email
Peltanová Jana,
Hydrobiologie
Přerušené studium BP-346 email
Picek Tomáš, Ing. Ph.D.
ekologie půdy a mokřadů
Přednášející KBE BP-348 387 772 348 email
Porcal Petr, doc. Ing. Ph.D.
rozpuštěné organické látky (DOM)
Přednášející KBE SÁD-229 387775878 email
Ribeiro de Moraes Karlos, Ph.D. student(ka) 327NB +420 387 775 856 email
Říha Derya,
Ecology of aquatic macro-invertebrates, Experimental ecology
Ph.D. student(ka) 723 779 426 email
Ruka Adam,
Microbial Ecology
Ph.D. student(ka) email
Salzmann Klára, Ing. Ph.D.
autorizovaný krajinářský architekt
Externí přednášející BC-305a email
Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
Půdní biologie, transfromace živin v půdě, využití stabilních izotopů v ekologii
Přednášející KBE BP-361 2361, 6200 email
Šantrůčková Markéta, RNDr. PhDr. Ph.D.
historická geografie
Externí přednášející email
Schweichhart Johannes Segej, Ph.D. student(ka) email