Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Öztürk Derya, Ph.D. student(ka)
Peltanová Jana, Ph.D. student(ka)
Petrásková Hana, Mgr.
molekulární biologie/mikrobiologie
Technický personál B-260 387 772 260 email
Picek Tomáš, Ing. Ph.D.
ekologie půdy a mokřadů
Přednášející KBE BP-348 387 772 348 email
Porcal Petr, doc. Ing. Ph.D.
rozpuštěné organické látky (DOM)
Přednášející KBE SÁD-229 387775878 email
Řežábek Petr, RNDr.
geologie
Externí přednášející 606284752 email
Ribeiro de Moraes Karlos, Ph.D. student(ka)
Salzmann Klára, Ing. Ph.D.
autorizovaný krajinářský architekt
Přednášející KBE BC-305a email
Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
transformace C,N a P v půdě
Přednášející KBE BP-361 2361 email
Semančíková Eva, Ing.
krajinná ekologie, krajinná politika, plánování, GIS
Přednášející KBE BC-305a +420 387772245 email
Silva Kavagutti Vinicius, Ph.D. student(ka)
Šimek Miloslav, prof. Ing. CSc.
půdní mikrobiologie
Přednášející KBE SÁD-240 387775050 email
Šimek Karel, prof. RNDr. CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie vody
Přednášející KBE SÁD-015 38777 5873, 606927118 email
Šmilauer Petr, doc. RNDr. Ph.D.
ekologie arbuskulární mykorrhizy, ekologie rostlin, statistická analýza biologických dat
Přednášející KBE ÚMBR-303 387772325 email
Šorf Michal, RNDr. Ph.D.
ekologie zooplanktonu
Přednášející KBE BP-260 2266 email
Šorfová Vanda, Mgr. Ph.D. Postdok email
Soukup Pavel, Mgr.
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) BC-316 728846748, 387772282 email
Straková Jitka, Mgr.
socio-ekologie, krajinná ekologie
Přednášející KBE BC-304 2317 email
Słodczyk Katarzyna, Mgr.
environmentální politika
Přerušené studium email
Tahovská Karolina, RNDr. Ph.D.
půdní biologie a ekologie
Přednášející KBE BP-359 2359 email