Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Duchet Claire, Mgr. Ph.D. Postdok Kolej K3-102 2244, +387 772 244 email
Edwards Keith, doc. Ph.D.
wetland ecology
Přednášející KBE BP-259 2259 email
Elhottová Dana, RNDr. Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 email
Fernandes Clafy, Ph.D. student(ka)
Frouz Jan, prof. Ing. Mgr. CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 email
Glocker Bernhard, M.Sc.
Wetland ecology
Ph.D. student(ka) B 259 +49 1525 3563962 email
Grill Stanislav, Mgr.
geoinformatika, kartografie, krajinná ekologie
Přednášející KBE Kolej K3, 2. patro - 208 +420 38777 2335 email
Haddoudi Imen, Mgr. Ph.D.
Microbiology, soil ecology
Postdok B347 +240603386661 email
Hais Martin, RNDr. Ph.D.
krajinná ekologie, GIS, Dálkový průzkum Země
Přednášející KBE K3 - 210 ++420 38 777 2310 email
Hájek Tomáš, Externí přednášející
Haque Ekramul, Ph.D. student(ka) email
Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 email
Jabinski Stanislav, Mgr.
Microbial biomarkers, stable isotopes
Ph.D. student(ka) 205-NB email
Jarić Ivan, Ph.D.
ecology and conservation science
Přednášející KBE 326NB 387775855 email
Jersáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
ekologie rostlin, biologie ochrany přírody
Přednášející KBE A-128 387772366 email
Jirků Daria, Mgr.
krajinná ekologie, GIS
Ph.D. student(ka) K3-208 +420606596742 email
Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 email
Kaštovská Eva, doc. Mgr. Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 email
Klementová Šárka, Externí přednášející
Koblížek Michal, doc. Mgr. Ph.D. Přednášející KBE email