Studenti (Ph.D.), kteří úspěšně absolvovali studium = obhájení.

Česky

RNDr.
Petr
Ph.D.
Kotas
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Centrum pro výzkum globální změny AV ČR
Email: 
kotyno [at] prf.jcu.cz
Telefon: 
+420 607 730 104
Odborné zaměření: 
půdní biologie
Specializace: 

Zabývám se studiem ekologie půdních mikroorganismů, strukturou mikrobiálních společenstev a vlivem půdních mikroorganismů na biogeochemické procesy. Ve výzkumu využívám zejména analytické metody stanovení fenotypových biomarkerů (PLFA, steroly).

Stručný životopis: 

Vysokoškolské vzdělání

  • 2009 - 2018            Ph.D studium, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů
  • 06. 2013                obhajoba rigorózní práce       
  • 2007 – 2009           Magisterské studium, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů, specializace Hydrobiologie; Půdní biologie
  • 2003 - 2007            Bakalářské studium, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra Obor Péče a ochrana ŽP

Praxe

  • 09.2009 -              Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz
  • 06.2014 -              Ústav chemie a biochemie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
  • 01.2016 -              Katedra biologie ekosystémů, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Pracovní náplň: obsluha GC-MS/FID/ECD a LC-MS instrumentace, výzkumná činnost, konzultant bakalářských a diplomových prací, pedagogická činnost

(kurzy Monitorovací Analytika, Environmental chemistry,  Instrumentální metody monitorování ŽP, garant kurzů prof. Ing. Jan Tříska, CSc., Ústav chemie a biochemie PŘF JU)

Stáže

  • 01 – 02. 2013      University of Vienna, Department of Terrestrial Ecosystem Research, Austria
  • 11. 2013               Centre for Ecological Research and Forestry Application (CREAF), Barcelona, Spain   

RNDr.
Kateřina
Diáková
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
katka.diakova [at] gmail.com
Telefon: 
2347
Odborné zaměření: 
půdní biologie
Specializace: 

Biologické transformace půdní organické hmoty v arktickém prostředí, koloběh uhlíku a dusíku na rozhraní půda - atmosféra 

 

Stručný životopis: 

Vzdělání

2010 - současnost: doktorské studium oboru Biologie ekosystémů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta (disertační práce: Potenciál vzniku skleníkových plynů v uhlíkem bohatých arktických půdách: biologická transformace organické hmoty se zřetelem na cyklus dusíku)

2007 - 2010: navazující magisterské studium oboru Aplikovaná ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta (diplomová práce: Hodnocení decentralizovaných systémů pro čištění odpadních vod; síra jako redoxní indikátor)

2004 - 2007: bakalářské studium oboru Biologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta 

Zahraniční stáže

2008 / 2009: studenstký projekt na Oddělení biologie rostlin, Univerzita v Århusu, Dánsko 

2010 / 2011: stáž a vědecká spolupráce s kolektivem Biogeochemie na Východofinské univerzitě v Kuopiu

Další informace: 

Publikace:

Čapek P, Diáková K, Dickopp JE, Bárta J, Wild B, Schnecker J, Alves RJE, a kol.  (2015) The effect of warming on the vulnerability of subducted organic carbon in arctic soils. Soil Biology and Biochemistry, 90: 19-29.

Diáková K, Biasi C, Čapek P, Martikainen PJ, Marushchak ME, Patova EN, Šantrůčková H (2016). Variation in N2 fixation in subarctic tundra in relation to landscape position and nitrogen pools and fluxes. Arctic Antarctic and Alpine Research, 48, 111–125.

Místnost: 
BP-347