Česky

Mgr.
Lenka
Čapková
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
L.e.n.a1987 [at] seznam.cz
Telefon: 
2363
Odborné zaměření: 
analýzy enzymatických aktivit, kultivační metody
Specializace: 
 • analýzy enzymatických aktivit
 • spotřeba kyslíku - systémy OxiTop
Místnost: 
B357

Mgr.
Jiří
Mastný
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
mastny.jiri [at] seznam.cz
Odborné zaměření: 
půdní biologie
Specializace: 

Vliv rostlinné dominanty rašelinných smrčin na kvalitu rozpuštěné organické hmoty

Místnost: 
BP-347

Mgr.
Hana
Petrásková
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
H.Boskova [at] seznam.cz
Telefon: 
387 772 260
Odborné zaměření: 
molekulární biologie/mikrobiologie
Specializace: 

Technik v laboratoři molekulární biologie (B260)

 • izolace DNA/RNA
 • detekce a kvantifikace specifických genů (PCR, qPCR, RT-PCR)
 • příprava vzorků na sekvenování (454, MinION)
 • RNA-SIP
 • mikrobiální techniky
 • klonování
Stručný životopis: 

2008-2011: Bakalářské studium - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor Biomedicínská laboratorní technika

2011-2013: Magisterské studium - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor Klinická biologie

2016: Akreditační kurz - Odborné zdravotnické laboratorní metody (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)

Zaměstnání:

2013-dosud: Technik, Laboratoř molekulární biologie, Přírodovědecká fakulta, JU v Českých Budějovicích, KBE

Místnost: 
B-260

RNDr.
Mgr.
Daniel
Vaněk
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
Daniel.Vanek.JH [at] seznam.cz
Telefon: 
2360
Specializace: 

rozklady celulózy, mikrobiální biomasa, ionexy, měření na LiquiTOC

Místnost: 
B-360

Mgr.
Ondřej
Žampach
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
ondra.z [at] post.cz
Telefon: 
2360
Odborné zaměření: 
půdní biologie
Specializace: 
 • kvalita a rozložitelnost rozpuštěné organické hmoty v půdách rašelinišť
 • Téma magisterské diplomové práce: Vliv rostlinných exsudátů na dekompozici DOM
 • chemické a biochemické analýzy půd
Další informace: 
 • CN analýzy pevných vzorků
 • měření na GC
Místnost: 
BP-360