Přednášející, kteří garantují předmět (nebo mají OON na katedře). Externí přednášející jsou uvedeni v seznamu přednášejících.

Česky

RNDr.
PhDr.
Markéta
Ph.D.
Šantrůčková
Email: 
Marketa.Santruckova [at] vukoz.cz
Odborné zaměření: 
historická geografie
Specializace: 

Historická a kulturní geografie, vývoj a změny krajiny, historické zahrady a parky.

Stručný životopis: 

Od 2007          Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Odbor kulturní krajiny a sídel, výzkumný pracovník

2004 – 2011    Doktorské studium: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (Fyzická geografie a geoekologie)

1998 – 2004    Magisterské studium: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (Geografie – Historie)

Další informace: 

Přednášející v kurzu Péče o kulturní krajinu (KBE/028)

Mgr.
Martin
Lulák
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
nitram.kalul [at] gmail.com
Odborné zaměření: 
paleoekologie, geomorfologie
Specializace: 

Paleoekologie příbřežních oblastí centrálního Svalbardu v holocénu

Stručný životopis: 
2009-2012 bakalářské studium Geografie-kartografie (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), školitel prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
2012-2015 magisterské studium Fyzická geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy),  školitel prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
2016-dosud Ph.D program Fyzická geografie (Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity), školitel doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D
2015-2019 Centrum Polární Ekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, technik, lektor a přednášející

Ing.
Klára
Ph.D.
Salzmann
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
klarasalzmann [at] gmail.com
Odborné zaměření: 
autorizovaný krajinářský architekt
Specializace: 

Územní a krajinné plánování.

Místnost: 
BC-305a