Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Angel Roey, Ph.D. Externí přednášející
Bandong Cyndi Mae, Ph.D. student(ka) email
Bárta Jiří, doc. Ing. Ph.D.
půdní mikrobiologie a genetika
Přednášející KBE BP-261 2261 email
Bartoň Daniel,
Hydrobiology
Ph.D. student(ka) 327 +420 387 775 856 email
Bednář Jan, Mgr.
analýza látek pomocí GC-MS
Technický personál BP-347 email
Blabolil Petr, Mgr.
hydrobiologie
Přednášející KBE 5838, 728846173 email
Borovec Jakub, RNDr. Ph.D.
eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Přednášející KBE SÁD-226 5877 email
Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 email
Boukheloua Roudaina, Ph.D. student(ka)
Breton Felipe,
hydrodynamics
Ph.D. student(ka) 125 (at Na Sádkách 7) +420777551929 email
Bryndová Michala, Mgr.
půdní ekologie
Ph.D. student(ka) 211-NB +420 387775772, 775 551 696 email
Čapek Petr, RNDr. Ph.D.
Ekologie, půdní biologie a mikrobiologie, ekologická stechiometrie
Přednášející KBE BP-361 +387 772 361; 2361, +420723259416 email
Čapková Lenka, Mgr.
analýzy enzymatických aktivit, kultivační metody
Technický personál B357 2363 email
Cardenas Julian , Mgr.
vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 email
Choma Michal, RNDr. Ph.D.
ekologie půdních mikroorganismů
Přednášející KBE BP-357 2363 email
Chroňáková Alica, RNDr. Ph.D.
půdní mikrobiologie, molekulární biologie a genetika
Externí přednášející 5770, 5779, 5762 email
Cienciala Emil, doc. Ing. Ph.D.
produkční ekologie lesa
Externí přednášející email
Csercsa András,
ekologie vodních bezobratlých
Přerušené studium BC-313 2281 email
Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 email
Dijoux Samuel,
Modelling ecology; Population Dynamics; Life history traits
Ph.D. student(ka) K3-104 email