2016 - INTERREG Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko BarkBeeDet, Drohnenbasierte Früherkennung von Bäumen mit Borkenkäferbefall