GIS & GPS – nástroje a metody pro sběr, efektivní ukládání, manipulaci, analýzu a vizualizaci prostorových dat. Pro výuku i výzkum využíváme softwarové a hardwarové prostředky firmy ESRI (ArcGIS, ArcGIS PRO), Garmin (GPS přístroje), Leica (GPS přístroje s geodetickou přesností) a dále i volně dostupné programy QGIS, SAGA GIS, Grass GIS.

 

DPZ – metoda zpracování spektrálních informací leteckých a družicových snímků. Pomocí této metody můžeme zjišťovat zdravotní stav vegeace, mikroklima krajiny, změny využití území apod. Pracujeme s programem PCI Geomatics a volně dostupným nástrojem MultiSpec. 

 

FieldMap -  technologie umožňující efektivně a rychle sbírat terénní data a následně jejich kancelářské zpracování, vyhodnocení a prezentaci.

 

Analýza politik – analýza a hodnocení integrace environmentálních témat ve strategických politických dokumentech.

 

Scénářové studie  - metoda modelující vývoj území ve vztahu k měnícím se environmentálním a socio-ekonomickým faktorům.