Ing.KláraSalzmannPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Místnost: 
BC-305a
Odborné zaměření: autorizovaný krajinářský architekt
Email: klarasalzmann [at] gmail.com