Kód kurzu: 
KBE/124
Přednášející: 

Kurz rozšiřuje základní kurz ekologie: shrnuje a ilustruje základní fakta a teorie týkající se aktivit živočichů a jejich interakcí navzájem i s okolním prostředím. 

Program ZS 2019-2020: tématické okruhy

 1. Proč studovat ekologii živočichů?
 2. Vlivy prostředí, ekologická nika
 3. Růst, velikost těla, metabolická ekologie
 4. Demografické procesy od jedinců k populacím
 5. Rozmnožování, investice do reprodukce, konflikt mezi pohlavími
 6. Životní cykly, mortalita a fitness, směny znaků
 7. Prostor, migrace a homing, disperze, metapopulace
 8. Variabilita prostředí, fenotypová plasticita, reakční normy
 9. Potravní vztahy živočichů, interakce predátor-kořist
 10. Potravní řetězce a sítě, interakce mezi predátory
 11. Herbivoři a parazité
 12. Biomy, základní principy biogeografie
 13. Aktuální problémy: invazní druhy, exploatace, klimatické změny

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)