Kód kurzu: 
KBE/114
  • zkouška písemná/ústní
  • zápočet udělován za účast na dvou exkurzích do provozoven ČOV, úpraven vod, kompostáren, elektráren, skládek... 
  • při on-line výuce (a nemožnosti absolvovat exkurze) bude zápočet udělen za esej nebo krátkou prezentaci vybraného tématu

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)