Kód kurzu: 
KBE/059
Přednášející: 

V tomto praktiku je cílem zájemcům poskytnout základní metodický výcvik, potřebný k plánování, realizaci a následnému vyhodnocení klimatických a mikroklimatických dat. Praktikum chce upozornit na možná úskalí mikroklimatických měření, současné technické možnosti a ukázat efektivní zpracování takto získaných dat. V posledních letech je v řadě ekologických projektů hojně využíván dlouhodobý monitoring mikroklimatu sledovaných lokalit. Levné, malé a snadno dostupné dataloggery umožňují získávání originálních a dříve zcela nedostupných dlouhodobých dat.

Obsah cvičení

Základy mikroklimatického měření povrchu vegetace, přízemné vrstvy vzduchu a povrchu půdy

Základy energetické bilance vegetace a přízemní vrstvy atmosféry

Vliv vegetace na mikroklima

Vlhkostní poměry v přízemní atmosféře.

Mikroklimatická měření v různých vegetačních typech

Porostní mikroklima, mikroklima listu, přízemní vrstvy vzduchu a půdy

Vyhodnocení získaných dat z hlediska průměrů, odchylek a výpočtu energetické bilance

Povinná literatura:

Bednář J. 2003: Meteorologie ­ úvod do studia dějů v zemské atmosféře. – Portál, Praha.

Bonan G.B. 2013: Ecological Climatology: Concepts and Applications. – Cambridge Univ. Press.

Geiger R., Aron R.H., Todhunter P. 2003: The Climate Near the Ground. - Rowman & Littlefield Publishers.

Doporučená literatura:

Jones P. 2013: Plants and Microclimate: A Qualitative Approach to Environmental Plant Physiology. – Cambridge Univ. Press.

Marchand P.J. 2013: Life in the Cold: Introduction to Winter ecology. – University Press of New England.

Stoutjesdijk Ph. et Barkman J.J. 1992: Microclimate, vegetation and fauna. - Opulus Press.

Yoshino M.M. 1975: Climate in a small area. An introduction to Local Meteorology. - Univ. Tokyo Press.

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)