Kód kurzu: 
KBE/018
Přednášející: 

Co je Krajina euroregionů?

Jedná se o kurz, který má podobu několikadenní exkurze do zvolené příhraniční oblasti, která je vymezená jako euroregion nebo jeho jádrová oblast. Euroregionem je myšlena příhraniční oblast dvou nebo tří evropských států. Cílem tohoto předmětu je naučit studenty vnímat českou krajinu ve středoevropském kontextu, poznat regionální specifika, srovnání příhraničních krajin, propojení poznatků kulturních, historických, přírodovědných a socioekonomických v daném regionu. Principem kurzu je porovnat rozdíly dvou států v příhraniční oblasti, která může mít podobné přírodní poměry, ale odlišný socioekonomický vývoj, nebo naopak podobný historický vývoj se diferencoval dle měnících se přírodních podmínek. Kurz je založen na aktivním přístupu studentů, kteří si předem zpracovávají zadaná témata, a to individuálně, nebo ve skupinách. K tématům pak mají krátký výklad přímo na dané lokalitě. Na konci kurzu je závěrečná diskuze s cílem určit podíl vlivu jednotlivých krajinotvorných procesů na výsledném uspořádání krajiny. Výsledkem kurzu má být tedy syntetické propojení různých vlivů na krajinu i člověka, jejich vzájemné vazby i míra jejich důležitosti.

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)