prof.RNDr.KarelŠimekCSc.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AV ČR
Místnost: 
SÁD-015
Odborné zaměření: hydrobiologie, mikrobiální ekologie vody
Email: ksimek [at] hbu.cas.cz
Telefon: 
38777 5873
606927118