PhDr.JulienMocqPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Místnost: 
BC-316
Odborné zaměření:  biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Email: jmocq [at] prf.jcu.cz
Telefon: 
2247