prof.RNDr.JaroslavVrbaCSc.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AV ČR
Místnost: 
BP-346, SÁD-040
Odborné zaměření: hydrobiologie, mikrobiální ekologie, ekologická stechiometrie
Email: jaroslav.vrba [at] prf.jcu.cz
Telefon: 
387772346, 387775872