JanaPeltanová
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Místnost: 
BP-346
Odborné zaměření: Hydrobiologie
Email: jaternik [at] centrum.cz