Export 783 results:
Autor [ Nadpis(Asc)] Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Maxerová, T., a V. Kolář. 2021. Vliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61: 69–79.
 (2.98 MB)
U
Sirova, D., J. Bárta, J. Borovec, a J. Vrba. 2018. The Utricularia-associated microbiome: composition, function, and ecology, V Carnivorous plants: Physiology, ecology, and evolution. Oxford University Press.
Kubečka, J. 1996. Use of horizontal dual-beam sonar for fish surveys in shallow waters. Stock Assessment In Inland Fisheries 165-178.
Šimek, K., M. Macek, a V. Vyhnalek. 1990. Uptake of bacteria-sized fluorescent particles by natural protozoan assemblage in a reservoir. Archiv für Hydrobiologie Beihefte Ergebnisse der Limnologie 34: 276-281.