NadpisVliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2021
AutořiMaxerová, T, Kolář, V
JournalSborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy
Volume61
Pagination69–79