Katedra biologie ekosystémů zajišťuje bakalářský obor Péče o životní prostředí a podílí se na zajištění bakalářského oboru Biologie.

Biologie

Biologie je bohatým oborem, který nabízí zájemcům pestrý výběr organismů, biotopů i způsobů jejich studia. V současném moderním pojetí je vědou dynamickou, kombinující klasické přírodovědecké metody s nejnovějšími trendy v oblasti molekulární biologie, počítačového zpracování dat a obrazu, nebo zcela nových mikroskopických technik.

Například ekologické obory v současné době velmi mění pohled na vývoj krajiny a optimální způsob udržování biologické diverzity.

Uplatnění:

Absolventi biologických oborů se mohou podle vlastních zájmů a představ uplatnit ve velmi široké škále činností. V oblasti praktické aplikace biologie jde především o diagnostické a servisní laboratoře ve státním nebo soukromém sektoru. Pro absolventy s tradičnějším vztahem k přírodě a biologii jsou ideálními pracovišti zoologické zahrady, přírodovědná muzea nebo orgány státní správy v ochraně přírody. Ti, kteří se hodlají aktivně věnovat dalšímu rozšiřování biologických znalostí, naleznou uplatnění a zajímavé zaměstnání v některé z mnoha výzkumných institucí typu univerzit a výzkumných ústavů. Biologické vzdělání v kombinaci se vzděláním pedagogickým, popřípadě po jeho doplnění, umožňuje absolventům působit také ve vzdělávacích institucích, především na přírodovědně zaměřených středních školách.

Důležité odkazy:

Návod jak správně psát literární rešerši (od Jany Jersákové)

Nabízená témata bakalářských prací

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.