AnnaMatoušů
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AVČR