Ing.AlenaLukešováCSc.
Pracoviště: 
Ústav půdní biologie BC AV ČR