30.6.2021

Mimořádný úspěch v celostátní středoškolské odborné činnosti SOČ

Studentka gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích Tereza Maxerová zvítězila s prací „Vliv obnovy tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstvo vodních brouků“ v celostátním kole 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti v kategorii...

více se dočtete zde
18.6.2021

Anketa města České Budějovice k adaptační strategii na změny klimatu

Statutární město České Budějovice připravuje strategický dokument "Místní adaptační strategie města České Budějovice na změny klimatu" zaměřující se na hledání opatření ohledně aktuálních i předpokládaných dopadů změn klimatu. Součástí analytické části přípravy tohoto dokumentu je anketa a pocitová mapa, které jsou zaměřeny na hledání míst, které potřebují změnu, protože se přehřívají, nemají dost kvalitní zeleně, jsou nezastíněná nebo zde chybí např. nějaký vodní prvek. Anketu i pocitovou...

více se dočtete zde
4.5.2021

Rozhovor o dnešním stavu rybníků na Radiu Wave

Proč je současný stav českých rybníků neutěšený? Co stojí za jejich špatnou kvalitou vody? Jaká opatření by pomohla při zlepšování rybničních ekosystémů? Co jiného než produkci kaprů bychom od rybníků měli očekávat? O těchto otázkách jsme si povídali ve složení Vojta Kolář, David Boukal a Jaroslav Vrba na hrázích českobudějovických Vrbenských rybníků s Ondřejem Šebestíkem během ...

více se dočtete zde
15.2.2021

Konference studentů doktorských programů Ekologie a Hydrobiologie

9. a 10. února 2021 se konala online konference doktorandů naší katedry. V odkazech jsou uvedeny program konference a výsledky hodnoceni prezentací.


Děkujeme všem za aktivní účast a blahopřejeme vítězům.
16.12.2020

Volná místa na Správě CHKO Broumovsko

Bližší info zde a zde 


 
13.10.2020

Nabídka místa pro krajinného ekologa v Oddělení SCHKO Křivoklátsko

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
28.7.2020

Pískovny hostí ohrožené druhy vodních živočichů. Musíme však o ně vhodným způsobem pečovat

Společná tisková zpráva Přírodovědecké fakulty JU, Biologického centra AV ČR a Cally ze dne 17.7.2020:


Společný projekt vědců a ochránců přírody zkoumá tůně v pískovnách. Průběžné výsledky ukazují, že při správné péči v nich nachází útočiště mnoho ohrožených...

více se dočtete zde