The programme of the regular seminars of Department of Ecosystem Biology: winter semester 2016/17

last update: 8.2. 14:15

 

 

Seminars take place every Thursday from 3:30 pm in B1 in B building, Faculty of Science, Branišovská 31, České Budějovice. The administration of seminars is on Jiří Kaňa (jiri.kanaatcentrum.cz).

 

HAPPY HOURS - The unique oportunity to meet all the students and lecturers of hydrobiology, soil biology and landscape ecology. The earliest Happy Hour - 1.3.2018.

 

 

Seminars take place in B1 every Thursday from 3:30 pm.

8.3.2018
8.3.2018 guest ČVUT, Fakulta strojní, Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka Exhaust emissions from internal combustion engines, technology and emission controlčesky/slovensky
15.3.2018
15.3.2018 guest Správa Národního parku Šumava Primeval forests of Šumava Mountainsčesky/slovensky
22.3.2018
22.3.2018 guest Správa CHKO Brdy Protected area Brdy - first two years of existence, biological researchčesky/slovensky
29.3.2018
29.3.2018 Bachelor student presentation final bachelor presentationčesky/slovensky
29.3.2018 Bachelor student presentation final bachelor presentationčesky/slovensky
5.4.2018
5.4.2018 guest Přírodovědecká fakulta UK Treeline and recent environmental changesčesky/slovensky
12.4.2018
12.4.2018 guest Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Pesticide residues in Czech agricultural soils - a broader context. česky/slovensky
19.4.2018
19.4.2018 guest Ústav bohemistiky FF JU Aesthetic perception of landscape (industrial landscape)česky/slovensky
26.4.2018
26.4.2018 Master student presentation ...česky/slovensky
26.4.2018 Master student presentation ...česky/slovensky
3.5.2018
3.5.2018 guest Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Aesthetic perception of landscape (mountains/forest)česky/slovensky