Date: 
2.5.2019
KBE PřF JU (doktorandská prezentace)
doktorská prezentace
Contribution language: 
česky/slovensky