název práce vedoucí práce konzultant
Volně žijící hlístice (Nematoda) jeskynních systémů Rumunska. Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc.
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (MP) Martin Hais
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska