English

Mgr.
Lenka
Čapková
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
L.E.N.A1987 [at] seznam.cz
Phone: 
2357
Specialization: 
  • analýzy enzymatických aktivit
  • spotřeba kyslíku - systémy OxiTop
Room: 
B357

Mgr.
Hana
Petrásková
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
H.Boskova [at] seznam.cz
Phone: 
387 772 260
Specialization: 
Molekulární biologie
Specialization: 

Technik v laboratoři molekulární biologie (B260)

  • izolace DNA/RNA
  • detekce a kvantifikace specifických genů (PCR, qPCR)
  • příprava vzorků na sekvenování
  • mikrobiální techniky
Brief CV: 

2008-2011: Bakalářské studium - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor Biomedicínská laboratorní technika

2011-2013: Magisterské studium - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor Klinická biologie

2016: Akreditační kurz - Odborné zdravotnické laboratorní metody (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)

Zaměstnání:

2013-dosud: Technik, Laboratoř molekulární biologie, Přírodovědecká fakulta, JU v Českých Budějovicích, KBE

Room: 
B-260

Mgr.
Pavla
Staňková
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
stankova.pavla87 [at] gmail.com
Phone: 
2363
Specialization: 

- chemical and microbial analyses of soil

Brief CV: 

EDUCATION AND TRAINING
2011-2014: Master programme – Applied Ecology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
2007-2011: Bachelor programme – Environmental care (specialization: Soil Ecology), Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
2009-2010 (6 months): Erasmus Exchange study stay – Wageningen University, the Netherlands
1998-2006: Gymnázium Luďka Pika, Plzeň (secondary school)

WORK EXPERIENCE
February 2014 – present : lab technician, Department of Ecosystem Biology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice

 

 

Room: 
BP-357

Mgr.
Iveta
Chomová (Kofroňová)
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
iveta.chomova [at] email.cz
Phone: 
2347
Specialization: 

- lab manager

- chemical analyzes of soil nutrients

Brief CV: 

Education:

2005 - 2009 - Gymnázium, Písek

2009 – 2012 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví, Bc. Ochrana veřejného zdraví 

2012 - 2014 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví, Mgr. Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Emploees:

2014 - present - lab manager, Technical staff, Přírodovědecká fakulta, JU v Českých Budějovicích, KBE

 

 

Room: 
BP-357

Mgr.
Hana
Petrásková
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
H.Boskova [at] seznam.cz
Phone: 
387 772 261
Specialization: 
Molecular biology
Specialization: 

Technical staff - Laboratory of Molecular Biology (B260)

  • DNA/RNA isolation
  • detection and quantification of specific genes (PCR, qPCR)
  • samples preparation for sequencing
  • microbial techniques
Brief CV: 

Education:

2008 - 2011: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Sciences - Bachelor’s degree in Biology; Biomedical laboratory techniques

2011 - 2013: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Sciences - Master's degree in Clinical Biology

Emploees:

2013 - present: University of South Bohemia, Faculty of Science, Department of Ecosystem Biology - Technical staff (Laboratory of molecular biology)