English

Mgr.
Milankumar
Varsadyia
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
milanvarsadiya [at] gmail.com
Specialization: 
Vztah rostlina-půda, arktické půdy
Specialization: 
  • role kořenových exsudátů v rozkladu organické hmoty v půdě s důrazem na cyklus C a N
  • důvody limitace rozkladu organické hmoty v kryoturbovaných horizontech arktických půd
  • klíčoví hráči v rozkladu organické hmoty v kryoturbacích: bakteriální versus houbové společenstvo
Room: 
BP-347

Mgr.
Michaela
Holubová
Workplace: 
Hydrobiologický ústav BC AVČR
Email: 
michaela.holubova [at] prf.jcu.cz
Specialization: 
Hydrobiologie
Specialization: 

Vliv faktorů na tvorbu a charakter rybích hejn

Brief CV: 

2005-2009      Jihočeská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Bakalářské studium, obor Biologie (Fylogeneze žab rodu Leptopelis)

2009-2013      Jihočeská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Magisterské studium, obor Zoologie obratlovců (Druhové složení a velikost rybích hejn volné vody kaňonovité nádrže)

2013-nyní       Jihočeská Univerzitra, Přírodovědecká Fakulta, Doktorandské studium, obor Hydrobiologie (Vliv faktorů na tvorbu a charakter rybích hejn)

More information: 

 

Zprávy:

Holubová M., Blabolil P. 2016. Zpráva z mapování míst s potenciálním výskytem sekavce poddunajského v řece Lužnici a blízkých vodotečích 2016. Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

Holubová M., Blabolil P. 2015. Zpráva o struktiře ichthyofauny řeky Černé zjištěné při demonstračním odlovu, květen 2015. Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

 

Poster:

Blabolil P., Peterka J., Baran R., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Kratochvíl M., Matějíčková I., Matěna J., Muška M., Prchalová M., Ricard D., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J.: Současný stav nepůvodních a invazních druhů v nádržích a jezerech ČR In: Invazní akvatické druhy živočichů 2014, sborník z konference konané 9. 12. 2014 v Českých Budějovicích.
Room: 
NB325

Mgr.
Julian
Cardenas
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
cardej00 [at] prf.jcu.cz
Phone: 
2347
Specialization: 
Vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Brief CV: 
  • 2011  Ms.C. studium - Universidad Nacional de Colombia, Agricultural Sciences - focus on crop physiology
  • 2017 - současnost  Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v ČB - Ph.D. obor Biologie ekosystémů
Room: 
BP-347
Thesis name: 
Performance of plant-microbe-soil system under various nutrient availabilities
Školitel: 

András
Csercsa
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AVČR
Email: 
andras.csercsa [at] gmail.com
Phone: 
2281
Specialization: 
aquatic ecology
Specialization: 

Impact of climate change on trophic interactions of freshwater macroinvertebrates, with emphasis on temperature dependence

Room: 
BC-313
Thesis name: 
Impacts of climate change on trophic interactions of freshwater macroinvertebrates

Samuel
Dijoux
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AVČR
Email: 
dijous00 [at] prf.jcu.cz
Phone: 
2281
Specialization: 
Modelling ecology; Population Dynamics; Life history traits
Room: 
BC-313

Mgr.
Jiří
Tůma
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AVČR
Email: 
jtschranka [at] gmail.com
Phone: 
605004290
Specialization: 
Ekologie půdy
Specialization: 

Téma disertační práce: "The Effects of Forest Fragmentation on Ant-termite Food Webs and Consequences for Soil Properties" 
Školitelé: Tom M. Fayle; Vojtěch Novotný
Začátek dokt. studia: 1.10.2014 

V mé disertační práci se zabývám vlivy degradace pralesních ekosystémů a jejich přeměny v plantáže olejový palem na Borneu na interakce mravenců a termitů a na celkový dopad těchto změn pro půdní vlastnosti.
 

 

Vojtěch
Kolář
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AVČR
Email: 
kolarvojta [at] seznam.cz
Phone: 
2282
Specialization: 
ecology and conservation of aquatic insects
Specialization: 

Mapping of communities of predatory insects across environmental gradients in selected types of standing waters

Room: 
BC-316
Thesis name: 
Aquatic insect communities in pond littoral zones
Školitel: