English

Mgr.
Jiří
Mastný
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
mastny.jiri [at] seznam.cz
Specialization: 
Půdní biologie
Specialization: 

Vliv rostlinné dominanty rašelinných smrčin na kvalitu rozpuštěné organické hmoty

Room: 
BP-347

Mgr.
RNDr.
Veronika
Kadlecová
Email: 
veronika.kadlecova [at] outlook.cz
Phone: 
+420 725585185
Specialization: 
krajinná ekologie
Specialization: 

Vliv využívání krajiny na hydrické funkce ekosystémů, heterogenita krajiny.

Brief CV: 

2001 - 2004:  Bakalářský obor biologie – Biologická fakulta JU

Diplomová práce: Evapotranspirace rákosu obecného (Phragmites australis) v umělém mokřadu

2004 - 2007:  Magisterský obor Ekologie,

Specializace: Biologie ochrany přírody; Ekologie

Diplomová práce: Stanovení doby zdržení vody v umělém mokřadu v souvislosti s vlivem vegetačního pokryvu

2007 – 2013:  Doktorské studium na Biologie ekosystému

2013 - současnost: rodičovská dovolená 

More information: 

Vystudovala PřF JU ve dvou magisterských specializacích „Ekologie“ a „Biologie ochrany přírody“, nyní se v rámci Ph.D. studia věnuje ekologii krajiny. Ve volném čase spolu s manželem budují včelí farmu, kde se v současné době starají o 100 včelstev.

Mgr.
Hana
Fluksová
Workplace: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AVČR
Email: 
fluksovah [at] centrum.cz
Phone: 
2317
Specialization: 
krajinná ekologie
Specialization: 

vliv rozpadu horského smrkového lesa na terestrické a vodní ekosystémy, mikroklimatogie, vyhodnocování leteckých snímků, GIS

Brief CV: 

1992 - 2001 ZŠ Raškovice

2001 - 2005 SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm - Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na pozemkové úpravy

2005 - 2009 PřF JCU - Péče o životní prostředí - Krajinná ekologie (bakalářské studium)

2009 - 2011 PřF JCU - Biologie ekosystémů - Biologie ochrany přírody (magisterské studium)

2011 -         PřF JCU  - Biologie ekosystémů (doktorské studium)

More information: 

Práce na projektech:

2012-2016 GAČR P504/12/1218 "Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů" 

2012-2015 OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0214 "Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů" 

 

Publikace:

J. Kopáček, Fluksová, H., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P., Turek, J., Žaloudík, J., 2013: Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012, Silva Gabreta, 19 (3) p. 105 – 137

J. Kopáček, Fluksová, H., Kaňa, J., Porcal, P., Turek, J., Žaloudík, J. , 2013: Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012, Silva Gabreta, 19 (1), p. 1 – 23