Export 142 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Karel Šimek  [Clear All Filters]
Článek v časopise
Vyhnalek, V., and K. Šimek. 1990. Growth of bacteria on organic matter produced by algae in continuous cultures. Archiv für Hydrobiologie Beihefte Ergebnisse der Limnologie 34: 37-42.
 (3.49 MB)