Datum semináře: 
17.03.2016
jiné
Abstrakt: 

Ochrana přírody a krajiny v roce 2004+12 - nastal už čas na změnu paradigmat? Nebo aspoň změnu tradičních pohledů na druhovou, územní a biotopovou ochranu přírody? O krajině radši nemluvě...