Datum semináře: 
18.10.2018
Technická univerzita v Liberci
host
Abstrakt: 

Nulmocné železo je pro své unikátní vlastnosti využíváno pro sanace starých ekologických zátěží. Je to zajímavý příklad nanomateriálu, který se do životního prostředí dostává záměrně, ne v důsledku nějaké havárie nebo nechtěného úniku. Před jeho použitím in situ byly samozřejmě provedeny testy vlivu na živé organizmy z nichž některé uvedu. V přednášce vysvětlím principy působení nulmocného železa, aplikace na vybraných lokalitách a vliv na přítomné mikroorganizmy, které jsou důležité při biodegradaci toxických látek.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky