Datum semináře: 
28.04.2016
jiné
Abstrakt: 

Země Evropské unie v roce 2015 implementovaly novou Společnou zemědělskou politiku, která upravuje zaměření i výši dotaci pro zemědělce hospodařící v klimaticky méně příznivých oblastech, tzv. Less Favourable Area (LFA), mezi které Šumava spolu s dalšími příhraničními oblastmi Čech spadá. Jaké změny v hospodaření jednotlivých zemědělců můžeme očekávat a jaké důsledky tato rozhodnutí mohou mít pro krajinu Volarska?