Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
RNDr. Jaromír Seďa, CSc. Externí přednášející negarantující kurz
prof. RNDr. Karel Šimek, CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie vody
Přednášející KBE SÁD-015 38777 5873, 606927118 ksimekathbu.cas.cz (email)
Dagmara Sirová
hydrobiologie
Postdok 387772346 dagmara_sirovaathotmail.com (email)
Bc. Mgr. Marek Šmejkal
ekologie ryb
Postdok +420778485295 mareks1atcentrum.cz (email)
RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
ekologie zooplanktonu
Postdok BP-260 2266 michal.sorfatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Vanda Šorfová, Ph.D. Postdok vradkovaatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Pavel Soukup
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) BC-316 728846748, 387772282 pavsoukupatgmail.com (email)
Mgr. Ivana Vejříková (Matějíčková)
hydrobiologie
Přerušené studium ivana.vejrikovaatseznam.cz (email)
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie, ekologická stechiometrie
Přednášející KBE BP-346, SÁD-040 387772346, 387775872 jaroslav.vrbaatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Jana Zemanová
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) zemanj04atjcu.cz (email)
doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
ekologie fytoplanktonu a limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-034 +420604314751 znachyatgmail.com (email)