Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Roman Baran Přerušené studium
Mgr. Petr Blabolil
hydrobiologie
Přednášející KBE 5838, 728846173 Blabolil.Petratseznam.cz (email)
RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.
eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Přednášející KBE SÁD-226 5877 jborovecathbu.cas.cz (email)
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 boukalatentu.cas.cz (email)
András Csercsa
ekologie vodních bezobratlých
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 andras.csercsaatgmail.com (email)
Tomáš Galica Přerušené studium
Vesna Grujcic Úspěšně ukončené studium
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 hejzlarathbu.cas.cz (email)
RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 jiri.kanaatcentrum.cz (email)
Šárka Klementová Externí přednášející
Mgr. Kateřina Kocourková
analýzy a chovy zooplanktonu
Technický personál
Vojtěch Kolář
ekologie a ochrana vodního hmyzu
Ph.D. student(ka) BC-316 2282 kolarvojtaatseznam.cz (email)
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-229 +420 387 775 878 jkopacekathbu.cas.cz (email)
Veronika Kreidlová Ph.D. student(ka)
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
hydrobiologie, ichtyologie
Přednášející KBE SÁD-222 5891 kubeckaathbu.cas.cz (email)
Mgr. Andreja Kust
aquatic microbial ecology
Ph.D. student(ka) +420387775884 andreja.kustatgmail.com (email)
Anna Matoušů Úspěšně ukončené studium
PhDr. Julien Mocq, Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 jmocqatprf.jcu.cz (email)
Nana Osei Asibey Osafo Ph.D. student(ka)
Derya Öztürk Ph.D. student(ka)