Datum semináře: 
19.10.2017
FA ČVUT, Ústav krajinářské architektury
host
Abstrakt: 
Potřebujeme plánování krajiny? Je možné zvládnout problémy vysychání krajiny v Čechách? 
Jaký je vztah mezi ÚSES a Zelenou infrastrukturou? Přistupuje Česká republika zodpovědně k problémům české krajiny?
Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky