Datum semináře: 
14.11.2019
Czechglobe
host
Abstrakt: 

Role dřevin při výměně metanu a oxidu dusného

Přednáška představí dřeviny v roli zdrojů a příjemců významných skleníkových plynů – metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O). Oba plyny vznikají v půdě, na jejímž povrchu pak dochází i k jejich výměně s atmosférou. Část plynů je však do atmosféry transportována i prostřednictvím vegetace. I když některé práce prokázaly schopnost stromů emitovat oba plyny do atmosféry, jejich úloha v celkové bilanci CH4 a N2O není dosud uspokojivě objasněna. Za účelem hledání role dřevin při výměně CH4 a N2O mezi lesními ekosystémy a atmosférou „procestujeme“ během přednášky tři klimatická pásma (lesy boreálního, středního a tropického podnebného pásu). Budeme studovat toky CH4 a N2O v půdách, dospělých stromech různých druhů, kryptogamních organismech (tj. fotoautotrofní organismy žijící na borce stromů) a v lesních ekosystémech. A odhalíme nezanedbatelnou roli stromů v ekosystémové výměně skleníkových plynů.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky