Školitel: 
Charakteristika: 

Nitrifikace je mikrobiální proces oxidace amoniaku na dusitany (nitrity) a dusičnany (nitráty) a tedy druhý krok mineralizace organické hmoty, kterým se z organického N v půdě stává minerální (anorganický). Dlouhou dobu se myslelo, že v kyselých půdách nitrifikace neprobíhá, že ji umí pouze bakterie a že pro dva kroky oxidace jsou zapotřebí dvě skupiny bakterií tzv. nitritační a nitratační. Nyní již víme, že nitrifikace probíhá i za velmi nízkého půdního pH a teprve nedávno došlo k objevu amoniak oxidujících archaeí (AOA) a mikroba, který je schopen provést celou nitrifikaci tzv. Comammox (COMplete AMMonia OXidiser).

V acidifikovaných půdách dochází často ke zvýšení produkce dusičnanů a k jejich vyplavování. Není však stále zcela objasněno, jaké faktory mají stěžejní vliv na nitrifikační mikroorganismy a tím i na dynamiku dusičnanů v acidifikovaných a N saturovaných půdách. 

Cíle práce: 

Definovat a prozkoumat hlavní řídící faktory nitrifikace (autotrofní/heterotrofní) v lesních půdách.