Školitel: 
Charakteristika: 

Možnost zajímavé bakalářské nebo magisterské diplomové práce na aktuální téma, atraktivní propojení terénních a laboratorních metod výzkumu, terénní práce v nádherném prostředí NP ŠUMAVA, možnost zahraniční stáže ve FINSKU, možnost přivýdělku,….

Široká nabídka témat: vliv odvodnění a revitalizace na fungování ekosystému rašeliniště; vegetace rašelinišť; hydrologie a fyzikálně-chemické vlastnosti rašeliny; dekompozice rašeliny; produkce a emise metanu z rašelinišť; mikrobiální společenstva v rašeliništích….

Cíle práce: 

viz příloha

Materiál a metody: 

viz příloha