Školitel: 
Charakteristika: 

Rostlinná produkce je limitovaná dostupností živin, především dusíku a také fosforu. Rostlina je přijímá kořeny z půdy, kde o ně musí soutěžit s půdními mikroorganismy. Přesto pak rostlina část těchto živin opět vylučuje kořeny zpět do půdy. Jaké je množství N a P vylučované zpět do půdy? Zvyšuje se toto množství se zvyšující se dostupností N a P v půdě?   

Cíle práce: 

Zjistit, kolik může rostlina vylučovat do půdy N a P a v jakém poměru k C v organických látkách? Zvýší se množství živin vylučovaných kořeny, pokud má rostlina k dispozici více N a P v půdě?  

Materiál a metody: 

Převážně květináčové experimenty – pěstování různých druhů rostlin v různých půdách – sběr kořenových exsudátů, stanovování obsahu C, N a P v nich za podmínek různé dostupnosti živin v půdě. Měření rychlosti rozkladu uvolňovaných látek.