Konzultant: 
Charakteristika: 

Určování věku ryb je jedna z klíčových aktivit ichtyologů při zjišťování struktury populací jednotlivých druhů. V minulosti bylo ověřeno několik pevných struktur, které lze k tomuto využít např. šupiny, otolity, obratle. Dosavadní výsledky ukazují, že jednotlivé struktury mají u různých druhů odlišnou použitelnost. Je tak nanejvýš žádoucí analyzovat nashromážděné vzorky, případně je dále doplnit a vyhodnotit, pro které druhy jsou nejvhodnější konkrétní struktury a v jaké fázi jejich výpovědní hodnota klesá.

Cíle práce: 

Literární rešerše používání pevných struktur k určování věku ryb, seznámení se s vědeckou prací v terénu i laboratoři a analýza poskytnutých vzorků.

Materiál a metody: 

Odlovy v terénu podle standardních metodik monitorování. Odběr pevných struktur na určení věku ryb, jejich laboratorní zpracování včetně dalších vzorků. Základní statistické vyhodnocení.