Charakteristika: 

Práce je součástí monitorování kvality lesních půd na území ČR, který provádíme ve spolupráci s Ústavem ekologie lesa (IFER).  Lesní půdy jsou důležitým zásobníkem uhlíku.  V ČR zatím chybí údaje o tom, kolik C lesní půdy obsahují, jak množství vázaného C a jeho kvalita závisí na složení porostu a klimatických faktorech prostředí.  Získané výsledky budou důležitou součástí databáze vytvářené pro potřeby lesnického výzkumu i potřeby rozhodování o způsobu managementu lesních ekosystémů na území ČR.

Cíle práce: 

Stanovit respiraci v půdách odebraných v lesních ekosystémech ČR.

Materiál a metody: 

ve vzorcích půdy odebraných v rámci monitoringu lesních půd stanovit respiraci půdy pomocí plynové chromatografie a podle toho i dostupnost organických látek. Metoda je založena na principu, že mikrobní respirace je přímo úměrná dostupnosti organické hmoty. S využitím dostupné databáze  vyhodnotiti vliv typu porostu a klimatických faktorů na dostupnost organické hmoty v půdách lesních ekosystémů ČR.