Školitel: 
Charakteristika: 

Predace a kanibalimus utvářejí společenstva vodních bezobratlých v malých stojatých vodách. V některých případech tzv. intraguild predace větší druhy predátorů požírají menší. Intenzita intraguild predace a kanibalismu se liší např. mezi jednotlivými druhy vážek, ale pro řadu skupin nebyla zjišťována. Nevíme tak, nakolik se mezi sebou liší například vážky a vodní brouci. Nevíme ani, jaké jsou u řady skupin klíčové faktory určující míru kanibalismu a IG predace.

Cíle práce: 

Zjistit u vybraných druhů dravých vodních bezobratlých, jak se mění jejich kanibalismus a IG predace v závislosti na populační hustotě, množství ostatní potravy, strukturovanosti prostředí nebo teplotě (konkrétní druhy a faktory budou zvoleny na základě dohody se školitelem).

Materiál a metody: 

Laboratorní experimenty (měření míry kanibalismu a IG predace v závislosti na 1-2 vybraných faktorech prostředí), sběr jedinců v terénu, zpracování dat pomocí základních a pokročilých statistických metod v programu R nebo Statistica.