Školitel: 
Charakteristika: 

Začátkem jara táhnou hejna bolenů dravých do přítoků našich přehrad a s nimi i jejich hlavní kořist – ouklej obecná. Cílem bolenů je však rozmnožování a všudypřítomných ouklejí si v této době nevšímají; nepřijímají žádnou potravu. Odvážnější oukleje, které si troufnou přímo na trdliště, odplouvají na konci dne s plným žaludkem jiker svého úhlavního nepřítele.

Na jaře probíhá terénní monitoring ouklejí pomocí podvodních kamer a pasivní telemetrie zaznamenávající pozice bolenů a ouklejí na trdlišti v přítoku vodní nádrže Švihov. U jednotlivých ouklejí bude předem stanovena jejich odvážnost pomocí laboratorního experimentu.

Cíle práce: 

V posledních letech se ukazuje, že v rámci druhu / populace existuje variabilita v chování, která může být změřena a kategorizována experimentálně do podoby osobnostních charakteristik. Jednou z takových charakteristik je odvaha, jejíž odhad poté může do značné míry korelovat s životní strategií jedince. Cílem této práce bude odhalit, zda experimentálně stanovená úroveň odvahy jedince koreluje s jeho rozhodnutím riskovat a proniknout na trdliště bolenů, kde někteří jedinci využívají hojné a energeticky bohaté potravní nabídky jiker bolena.

Materiál a metody: 

V experimentální části studie budou použity standardní boxy na stanovení úrovně odvahy. Jedinci oukleje s individuální hladinou odvahy budou poté označeny PIT tagy a jejich přítomnost a aktivita na trdlišti bude monitorována anténovými systémy. Průzkum bude doplněn o monitoring zralosti bolenů a o kamerový záznam z trdliště, který doplní informace o konkrétní strategii ouklejí při sběru jiker bolena. Nasbíraná data budou analyzována v programu R a Statistica.